WWW.HENKDEGANS.NL

Natuurlijk komt er ook een draaischijf op de baan, die ik helemaal zelf wil bouwen. Dus zowel de hardware(de kuil en brug) als de aansturing. Ik ben begonnen met de aansturing. Ik gebruik daarvoor:

Zo als het nu is, haal ik het dcc signaal van de centrale met een arduino Uno met MARDEC shield en software naar binnen en stuur ik daarmee een paar ingangen van de tweede arduino aan. Met behulp van dcc adressen kan ik dus bepalen naar welk spoor de draaischijf moet draaien. Met behulp van een infrarood sensor bepaal ik het nulpunt. Vanaf daar bepaal ik het aantal stappen naar elk spoor. Nu nog drie sporen, maar dat kun je uitbreiden naar behoefte. De waarde van het nulpunt wordt opgeslagen in EEPROM, als bij opstarten van het geheel de draaischijf nog op de juiste plaats staat hoeft deze nulpunt routine niet uitgevoerd te worden. Deze routine kun je trouwens van uit de pc met een dcc (nu 203) adres in gang zetten. Posities en dergelijke maak ik zichtbaar op een I2C 20 x 4 LCD scherm. De snelheid van de stappenmotor kan ik nu regelen met een potmeter, maar ga ik ombouwen naar een encoder. Op onderstaand filmpje een indruk van de werking tot op heden.