WWW.HENKDEGANS.NL

arduino

Op dit moment volg ik de cursus ARDUINO C, om het in de taal C programmeren van robots beter onder de knie te krijgen! Ik heb ook een ARDUINO MEGA gekocht, die moet het brein van mijn RoboRama robot worden. Programmeren in C is toch wel wat anders als Basic. Maar we zijn met een leuke groep mensen gestart in januari onder de bezielende leiding van Joep en Karel, bij hccrobotica. Zie de website van www.hccrobotica.nl voor meer informatie en foto's.